Invest Construction - Uprawnienia budowlane - sprawdź nasz program onlineUprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część pisemna prowadzona w postaci testu z z pytaniami zamkniętymi, gdzie wyłącznie jedna odpowiedź jest poprawna. Część ta prowadzona jest równocześnie w całej Polsce, niezależnie od tego z jakiej specjalności zdajesz. Ilość, zakres pytań oraz czas przeznaczony na pisanie uzależnione są od specjalności w jakiej kandydat chce uzyskać uprawnienia budowlane oraz od rodzaju i zakresu uprawnień (ograniczonych lub nieograniczonych, projektowe czy wykonawcze). Wynik pozytywny otrzymuje ten kto osiągnie min. 75% poprawnych odpowiedzi. Pytania na teście pisemnym zadawane są wyłącznie z przepisów budowlanych. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana, jest publikowany przed każdą sesją na stronie Izby Inżynierów Budownictwa.
Invest Construction
Tel.: 515870249
ul. Spółdzielcza 2
19-200 Grajewo
podlaskie
NIP: 7191520776
REGON: 360407814
FB / TW