A–Z - Centrum rozwoju Edukacjihttps://a-z.edu.pl

Celem tego szkolenia jest zwrócenie uwagi na nowe rozwiązania w edukacji w szkołach ponadpodstawowych z wpisaniem ich w obecny obowiązujący stan prawny. Umieszczenie zmian pośród rozwiązań już istniejących pozwoli na ujęcie całości systemu kształcenia ponadpodstawowego , co w okresie aktualnej techniki prawodawczej stosowanej w MEN wydaje się być zabiegiem bardzo istotnym. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione propozycje rozwiązań konkretnych zadań, jakie staną przed dyrektorami szkół ( np. niezbędne zmiany w statutach, umowa o staż, pisma kadrowe). Poza tym zaprezentowane zostaną koncepcje realizacji zajęć dodatkowych w zakresie nauki zawodu oraz zestawienie przykładowych instytucji certyfikujących dla poszczególnych kwalifikacji rynkowych.
Marzena Roth Centrum Szkoleniowe A – Z
Tel.: 22 435 68 12
Jesiennych Liści 11c
03-289 Warszawa
mazowieckie
NIP: 5361109790
REGON: 141567803
FB /